Välj en sida

Välkommen till VO-College

Starten på din karriär

VO-College Kalmar Län

I Kalmar län samverkar tolv kommuner, Region Kalmar län, Kommunal Sydost samt privata och kommunala utbildningsanordnare.

Tillsammans formar vi relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fack och utbildare samverkar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom området.

Här finns vi

VO-College finns i samtliga kommuner i Kalmar Län.

Utbildningar

VO-College erbjuder vård- och omsorgsutbildingar för ungdomar och vuxna samt YH-utbildning.

Diplom

Alla utbildningar inom VO-College är certifierade och genomförd utbildning berättigar till diplom.

lokala VO-College i landet

regionala VO-College i Sverige

startades VO-College nationellt

certifierades VO-College i Kalmar län

Utbildning och kompetensutveckling

Certifierad samverkan mellan arbetslivet och utbildningarna

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetslivet och utbildningarna som sker på regional och lokal nivå. Syftet är att gemensamt hitta sätt att trygga kommande kompetensförsörjningsbehov och skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

Några konkreta områden som är viktiga att samverka kring inom VO-College är exempelvis yrkesutbildningens struktur och innehåll, det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och lärandet i arbetet (LIA), handledarutbildning, språkombudsutbildning, validering och kompetensutveckling för redan anställda.

Yrkesutbildningar med många möjligheter!

Livet efter studierna är full av möjligheter! Du kan välja att börja jobba direkt inom områden som hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder eller psykiatri. Om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå så har du även möjlighet att söka dig vidare till universitet eller högskola.

Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan få ett intyg istället. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Vård- och omsorgsprogrammet är en modern utbildning som kan leda till både jobb och vidare studier.

”Människa till människa

– tillsammans skapar vi vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden”

Låt hjärtat vara med!

Söker du ett yrke där du är behövd? Bli undersköterska.

Kommunerna i Kalmar Län i samarbete med Region Kalmar län, Kommunal och privata samt kommunala utbildningsanordnare.

VO-College - vägen till framtidsyrket.

Kommunerna i Kalmar Län i samarbete med Region Kalmar län, Kommunal och privata samt kommunala utbildningsanordnare.

Vi erbjuder utbildningar inom vård och omsorg i länets alla kommuner.

Kommunerna i Kalmar Län i samarbete med Region Kalmar län, Kommunal och privata samt kommunala utbildningsanordnare.

Kontakta oss

Facebook
YouTube