Välj en sida

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur utbildar jag mig inom vård och omsorg?

Om du inte fyllt 20 år kan du välja att en gymnasieutbildning på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Är du över 20 år kan du istället välja en vuxenutbildning med kurser från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Om du redan har en gymnasial utbildning inom ovan nämnda områden och vill fördjupa eller bredda din kompetens så finns det möjlighet att gå en yrkeshögskoleutbildning, alternativt en akademisk utbildning på universitet eller högskola. För att hitta din närmaste utbildning på gymnasial eller yrkeshögskolenivå, klicka dig vidare här: Regioner.

Vad krävs för att få diplom från VO-College?

Vuxenutbildning/Komvux – För att få diplom från VO-College på vuxenutbildningen ska du ha minst betyg ”E” i 1500 gymnasiepoäng från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt arbete, med yrkesutgång mot funktionshinderomsorgen. Nya regler för diplom från vuxenutbildningen gäller senast från 1 juli 2018, då Svenska 1/Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap 1a1 också ska ingå.

Gymnasieutbildning/Ungdom – För att få diplom från VO-College på gymnasiet ska du ha minst betyg ”E” i 2250 gymnasiepoäng från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt arbete, med yrkesutgång mot funktionshinderomsorgen.

Yrkeshögskola – Studerande som har fullföljt och är godkänd i alla kurser i en Yh-utbildning inom ett college får diplom

Läs mer om krav för diplomet.

Vad betyder diplomet?

Diplomet kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens behov. Diplomet kan vara meriterande, men det finns inget nationellt krav på diplom för att vara anställningsbar.

Jag har inte tillräcklig med poäng efter min utbildning för att få diplom, kan jag få jobb ändå?

Det är arbetsgivaren som beslutar vem som anställs och vilka krav som ska uppnås. Ett diplom från Vård- och omsorgscollege är inte samma sak som ett bevis för att du klarar av ditt jobb.

Hur validerar jag min kompetens?

Om du har utbildning från ett annat land än Sverige, eller om du saknar relevant utbildning men har arbetat inom vård och omsorg i minst ett år, så kan du validera dina kunskaper mot kurserna i vård- och omsorgsutbildningen för att få betyg. Innan valideringen börjar gör man en språkbedömning utifrån en europisk referensram för att ta reda på om du har de språkliga förutsättningarna för att validera mot kursmålen och klara utbildningen. Den praktiska delen av validering bedöms av vårdlärare tillsammans med valideringshandledare med godkänd utbildning inom Vård- och omsorgscollege.

Kontakta din närmaste vuxenutbildning för att se hur du ansöker om validering. Du kan se vilka utbildare som ingår i Vård- och omsorgscollege genom att klicka dig fram här: Regioner.

Är Vård- och omsorgscollege en skola?

Nej, VO-College är inte enbart en skola i alla fall. Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

En skola kan alltså ingå i ett VO-College, men inte ensam vara ett VO-College.

Ställ en fråga

Här hittar du nyheter om VO-College.

Facebook
YouTube